Открий своя “икигай”

Икигай е японска концепция, която съчетава в себе си „ики“(生き) – живот и „гай“(甲斐) – ценност.

Грубо се превежда като „причината да съществуваш“, смисълът на живота  – това, което те кара да ставаш от леглото всяка сутрин с усмивка на лицето.

 

За да откриеш своя икигай си отговори честно на въпросите:

  • Какво обичам да правя?
  • В какво съм истински добър?
  • От какво има нужда света?
  • От какво мога да спечеля пари?

Oбластта, в която се припокриват всички елементи е твоят смисъл на живота!

Leave a Reply