Author: ndelchev

Открий своя “икигай”

Икигай е японска концепция, която съчетава в себе си „ики“(生き) – живот и „гай“(甲斐) – ценност. Грубо се превежда като „причината да съществуваш“, смисълът на живота  – това, което те кара да ставаш от леглото всяка сутрин с усмивка на лицето.   За да откриеш своя икигай си отговори честно …

Най-трудно се задоволяват бедните

„Най-трудно се задоволяват бедните. Ако им дадеш безплатно, мислят че е капан. Ако им кажеш, че е малка инвестиция, те ще кажат, че не може да се изкара много. Кажи им да вложат много, ще кажат няма пари. Кажи им да опитат нови неща, ще кажат нямат опит. Кажи им …